València, Istanbul, Tessalònica, Kabul

De la Mediterrània a l’Afganistan

"El intercanvis faciliten la creació de propostes conjuntes en què cadascú aporta el que és originari de la seva cultura"

El músic Efrén López, ex-integrant del grup L’Ham de Foc, viatja per Turquia i Grècia a la recerca de les tradicions que marquen la seva música. En el viatge, Efrén conversa i toca amb diferents músics representatius de la música tradicional d’aquestes zones, fent evidència de les similituds, no només musicals, entre les tradicions de tota la Mediterrània i més enllà.

La proximitat de Grècia amb Turquia ha permès durant anys moviments migratoris entre un lloc i l’altre. A principis del segle XX, persones gregues que tornaven després d’haver viscut a Turquia, portaven ritmes i melodies d’origen turc, i els utilitzaren per criticar la seva precària situació.

L’enriquiment que suposa la immigració de persones de diferents ètnies i cultures en un mateix territori: es generen espais de convivència que suposen un enriquiment important tant de la cultura d’acollida com de la originària de cadascú.

"Los intercambios facilitan la creación de propuestas conjuntas en las que cada uno aporta lo que es originario de su cultura"

Del Mediterráneo al Afganistán

El músico Efrén López, exintegrantes del grupo l’Ham de Foc, viaja por Turquía y Grecia en busca de las tradiciones que marcan su música. En el viaje, Efrén conversa y toca con distintos músicos representativos de la música tradicional de estas zonas, dando evidencia de la similitudes, no solamente musicales, entre las tradiciones de toda la Mediterránea y más allá.

La proximidad de Grecia con Turquía ha permitido durante años movimientos migratorios entre un lugar y otro. A principios del siglo XX, personas griegas que volvían después de haber vivido en Turquía, llevaban ritmos y melodías de origen turco y los utilizaban para criticar su precaria situación.

El enriquecimiento que supone la inmigración de personas de distintas etnias y culturas en un mismo territorio: se generan espacios de convivencia que suponen un eriquecimiento importante tanto de la cultura de acogida como de la originaria de cada uno.