D’Es Castell a Sa Pobla

Construint la cultura popular

"La cultura popular és un organisme viu i ric, i és una eina de progrés si és construïda pel poble"

“D’Es Castell a Sa Pobla” és un viatge musical a Mallorca i a Menorca amb Toni Torrens i Miquel Ametller.

Aquests dos dinamitzadors culturals visiten diverses persones que, des de l’anonimat, treballen per forjar la cultura popular.

La idea clau del documental és que la cultura popular és un organisme viu i ric, i és una eina de progrés si és construïda pel poble.

Cal que les comunitats humanes, lluny de complexes, confiïn en la seva pròpia cultura i sentin com a responsabilitat individual el construir-la dia a dia.

En canvi, quan la cultura es controla des dels òrgans de poder o des de l’imperi del mercat deixa de ser una eina de progrés per esdevenir profundament conservadora.
D’Es Castell a Sa Pobla

un documental de Mapasonor

Guió i direcció:

Sàgar Malé

Imatge:

Kílian Estrada

Edició:

Kilian Estrada

Mapasonor

Entrevistes:

Maria Salicrú-Maltas

Sàgar Malé

Producció:

Alba Roig

Mapasonor ACD

Duració:

40 minuts

Versió original en català

Hi han Intervingut

Soca de Mots (glossadors) Miquel Ametller Caulas, Pilar Pons Barber, Joan Moll, Toni Rotger, Joan Fortuny, Vicens Marí Tur. (guitarra) Antoni Carreras.

Grup de Sant Lluís (sonadors i balladors, Menorca)

Toni Torrens (Activista Cultural, Mallorca)

Antònia Serra “Mussola” (glossadora, Mallorca)

Rafel Moll i Xeremiers de s’Escola de Sa Pobla (sonadors, Mallorca)

Biel Cladera “Collut” (glossador, Mallorca)

Toni Crespí “Ballador” (glossador, Mallorca)

Al-Mayurca (Mallorca)

Ximbombers d’Artà (sonadors i glossadors, Mallorca)

Jaume Cabrer (sonador i glossador, Mallorca)

Es Curro (sonador d’Es Cau, Menorca)

Biel i Bruno (veus, amos d’Es Cau, Menorca)Agraïments

Miquel Ametller (Soca de Mots, Menorca)

Jaume Cabrer (Ximbombers d’Artà, Mallorca)

Antoni Caimari (Àrea de Creació Acústica, ACA, Búger, Mallorca)

Pere Martorell (Al-Mayurca, Mallorca)

Pilar Pons (Soca de Mots, Menorca)

Antònia Maria Sureda (Etnomusicòloga, Mallorca)

Toni Torrens (Activista cultural, Mallorca)

Francesc Vicens (Etnomusicòleg, Mallorca)Aquest documental està dedicat a l’amic Toni Roig

Filmat a Mallorca i Menorca l’any 2008