Golha - documental

Dones a l'Afganistan

"L'activisme i el moviment associatiu femení afganès"

El documental ens apropa a la realitat de les dones a l'Afganistan, així com a les seves inquietuds, preocupacions, esperances i perspectives de futur. 

El documental recull l'experiència i l'activisme d'associacions de dones afganeses i fa un repàs de les mancances que tenen les dones a nivell social, institucional i polític a l'Afganistan a través d'entrevistes a diverses dones que conformen el moviment associatiu femení afganès. 

En aquest sentit, "Golha (flors)" és també un directori en format audiovisual de les principals ONGs de dones afganeses que treballen per tal de millorar la situació de la dona en el país i que formen part de la xarxa Afghan Women's Network.

Versió en català

El documental nos acerca a la realidad de las mujeres en Afganistán, así como a sus inquietudes, preocupaciones, esperanzas y perspectivas de futuro.

El documental recoge la experiencia y el activismo de asociaciones de mujeres afganas y hace un repaso de las carencias que tienen las mujeres a nivel social, institucional y político en Afganistán a través de entrevistas a diversas mujeres que conforman el movimiento asociativo femenino afgano.

En este sentido, "Golha (flores)" es también un directorio en formato audiovisual de las principales ONGs de mujeres afganas que trabajan para mejorar la situación de la mujer en el país y que forman parte de la red Afghan Women's Network.

"El activismo y el movimiento asociativo femenino afgano"

Versión en castellano