Els nostres objectius

Les nostres activitats s’estructuren a l’entorn de set objectius


Investigació documental

Investigar els recursos i les tècniques de creació documental en els àmbits audiovisual, escènic o artístic; en general en totes les tècniques de comunicació com cinema, TV, ràdio, web, interactius, cd-àudio etc.; o en els àmbits museològics o expositius; en la organització de cicles d’activitats; en el suport a altres associacions en les seves activitats.


Comunicació pel desenvolupament

Reforçar les estructures comunicatives que fomenten la transformació de països empobrits a través de projectes de cooperació en comunicació; la defensa dels drets de la població immigrant a la seva integració; o al foment dels drets de les dones o a l'equitativitat entre gèneres.


Cultura popular i tradicional

Investigar i promocionar les cultures autòctones, en especial del camp de la música, de les seves tradicions o manifestacions folklòriques, o la seva renovació des de la perspectiva d’interculturalitat i respecte per les seves arrels.


Cultura associativa

Fomentar la cultura associativa treballant conjuntament o pel suport d’altres associacions. Treballar estructurant xarxes conjuntament amb altres associacions i per a la reivindicació d’un “Tercer Sector” en l’àmbit de la comunicació audiovisual.


Reflexió sociopolítica i defensa dels Drets Humans

Reflexionar en l’àmbit social, polític o cultural; denunciar injustícies, discriminacions o violacions als Drets Humans en general, i en especial dels drets de les dones; defensar i sensibilitzar sobre els valors de la interculturalitat, els Drets Humans, la Cultura de la Pau o els valors democràtics.


Educació intercultural

Generar projectes pedagògics que fomentin l’educació en valors basada en l’educació intercultural o a l’educació per la pau.


Art i avantguarda

Promoure l’avantguarda, l’experimentació, la interdisciplinarietat i l’ús dels llenguatges documentals en els diversos llenguatges artístics (arts plàstiques, musicals o sonores, arts escèniques, performances, festivitats populars etc).