demolició de cases 
A 48_Habitatge per mitjà del testimoni de la Manal de Gasa observem com la demolició de cases és utilitzada per Israel com una forma de càstig col·lectiu que no té res a veure amb la “seguretat ” de l’estat.


demolición de casas
En 48_Vivienda, a través del testimonio de Manal en Gaza, vemos como la demolición de casas es utilizada por Israel como una forma de castigo colectivo que nada tiene que ver con la “seguridad” del estado.


house demolition
In 48_Housing, through the testimony of Manal in Gaza, we see as the demolition of houses is used by Israel as a form of collective punishment that has nothing to do with "security" of the state.

Versió íntegra del documental (VOSE)