A 48_Frontera  un viatge a mode de roadmovie per diverses zones de la línia verda on ha estat construït el mur d’apartheid, ens obre les portes a diverses situacions de persones que la seva vida ha estat destrossada pel mur i com en cada cas es mostra el cinisme de l’ocupant.

 
el mur de l’apartheid
el muro del apartheid 
En 48_Frontera un viaje a modo de roadmovie por diversas zonas de la línea verde en Palestina donde se ha construido el muro de apartheid, nos muestra como este ha destruído la vida de miles de personas y refleja el cinismo de los ocupantes.

Versió íntegra del documental (VOSE)

apartheid wall
On a trip to 48_Frontera roadmovie mode for various areas of the green line in Palestine where they built the wall of apartheid, he shows how this has destroyed the lives of thousands of people and reflects the cynicism of the occupants.