48_cultura

Descarrega’t la Proposta pedagògica pe 48_Cultura

(PDF 94 Kb)

 

Versió íntegra del documental (VOSE)

cultura i ocupació 
A 48_ Cultura per mitjà del testimoni de les ballarines del grup de dansa “El Funoun” de Ramallah descobrim la crueltat en què està traçada la xarxa de check-points a Palestina i veiem com la cultura es converteix per les palestines i els palestins en una forma d’exercir el seu dret a la resistència a l’ocupació. 

A la secció de descàrregues hi trobareu una proposta pedagògica per treballar el documental.

cultura y ocupación 
En 48_Cultura a través del testimonio de las bailarinas del grupo de danza “El Funoun” de Ramallah descubrimos la crueldad con la que está trazada la red de check-points en Palestina y vemos cómo la cultura se convierte para las palestinas y palestinos en una forma de ejercer su derecho a la resistencia ante la ocupación.

culture and occupation
In 48_Cultura through the testimony of the dancers of the dance group "The Funoun" Ramallah discovered the cruelty of the network is plotted checkpoints in Palestine and we see how culture becomes for the Palestinians in a way to exercise their right of resistance to occupation.shapeimage_2_link_0