Oïdes Mediterrànies

    Un mar de cultures

“Oïdes Mediterrànies” és un projecte pedagògic adreçat a joves del 2on cicle de l’ESO, batxillerat, cicles formatius i programes de garantia social o bé de qualsevol àmbit d’educació en el lleure. Donar a conèixer les diferents cultures musicals de la Mediterrània, fomentar els valors positius de la interculturalitat i aportar activitats i instruments pedagògics per a l’educació per la pau, són els seus principals objectius.  

El projecte es presenta en format de maleta pedagògica. Al seu interior hi trobarem un CD-ROM, un CD amb recursos audiovisuals, una guia pedagògica pel professorat i un dossier per l’alumnat. El CD-ROM consisteix en un joc interactiu a través del qual l’alumnat viatja per la conca de la Mediterrània i descobreix els indrets més significatius a nivell musical.

L’objectiu és que els alumnes (jugant per equips o bé en solitari) coneguin les característiques musicals i interculturals de cadascun dels indrets a través de diverses preguntes-trampa que hauran de respondre després de visualitzar un vídeo.

L’educador pot ampliar cada pregunta amb els continguts que aporta la guia pedagògica: hi ha activitats d’aprofundiment i d’ampliació, recursos discogràfics, bibliogràfics, videogràfics i espais webs. En conseqüència, el contingut pot treballar-se des de diferents àmbits educatius. Així mateix, la informació pot esdevenir una eina d’enriquiment personal per qualsevol persona interessada en la temàtica.

Pel que fa a l’educació formal, OM pot integrar-se dins el currículum en espais com tutories, eixos transversals, crèdits variables o treballs de síntesi. El joc també s’acompanya d’altres activitats complementàries com un taller de ràdio o un espectacle multimèdia en viu, opcionals i perfectament adaptables a espais adreçats a activitats especials com ara setmanes culturals o bé en horaris extraescolars.

Aquest projecte -finançat pel Fons Català de Cooperació i Caixa Sabadell-, i el·laborat amb Teleduca (Educació i Comunicació), ha rebut la col·laboració de diferents músics i artistes com Al-Mayurca, Al-Tall, Carolino, Luis Delgado, Miquel Gil, L’Ham de Foc, Eduard Iniesta, Abdeljalil Kodssi, La Nova Euterpe, L’Orkestina, El Pont d’Arcalís, Dimitri Psonis, Mohamed Soulimane, Riccardo Tesi, Toni Torrens o Rosa Zaragoza, entre una cinquantena d’artistes i institucions. Entre aquestes darreres, OM ha rebut el suport del Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia o el del programa “Rodasons” de TVC, a qui agraïm moltíssim la seva desinteressada participació.

La maleta es va distribuir durant la primavera de 2007 per la xarxa de biblioteques de la Diputació i per més de 200 I.E.S de tot el país. No és possible adquirir-la perquè es tracta d’un projecte pedagògic sense afany de lucre. La primera edició d’aquestes maletes està actualment exhaurida, però podeu descarregar-vos l'aplicació del joc i la guia pedagògica en aquesta pàgina i utilitzar-la sota la llicència de Creative Commons.

Però el projecte “Oïdes Mediterrànies” no finalitza aquí, sinó que té la seva continuïtat amb tres documentals que il·lustren la diversitat musical de la Mediterrània i que hom pot incorporar a la maleta pedagògica per així enriquir-la de nous continguts musicals i d’educació en valors i per la pau. Podeu visualitzar aquests documentals des d’aquesta mateixa pàgina.


 

Amb el finançament de

Amb la col·laboració de

Descarrega’t la Guia pedagògica

“Oïdes Mediterrànies”

(PDF 5 Mb)

Descarrega’t el Joc d’ “Oïdes Mediterrànies” 

(Instalador.exe per Win 161 Mb)

Un mar de culturas

“Oïdes Mediterrànies” es un proyecto pedagógico dirigido a jóvenes de 2º ciclo de la ESO, bachillerato, ciclos formativos y programas de garantía social o de cualquier ámbito de la educación en el tiempo libre. Dar a conocer las diferentes culturas musicales de la cuenca del mar Mediterráneo, fomentar los valores positivos de la interculturalidad y aportar actividades e instrumentos pedagógicos para la educación por la paz, son sus principales objetivos.

El proyecto se presenta en formato de maleta pedagógica. En su interior encontraremos un CD-ROM, un CD con recursos audiovisuales, una guía pedagógica para el profesorado y un dosier para el alumnado. El CD-ROM es un juego por distintos lugares de la cuenca del Mediterráneo significativos musicalmente.

El objetivo es que los alumnos (jugando en equipo o bien en solitario) conozcan las características musicales e interculturales de cada uno de los lugares a través de unas preguntas-trampa que deberán responder después de visualizar un vídeo.

Cada pregunta puede ser complementada por el educador con los diferentes contenidos que se dan en la guía del profesorado: hay actividades de profundización y ampliación, recursos discográficos, bibliográficos, videográficos y espacios web. En consecuencia, el contenido puede trabajarse desde diferentes ámbitos educativos. También puede convertirse en una herramienta de enriquecimiento personal para cualquier persona interesada en la temática.

En cuanto a la educación formal, la propuesta pedagógica puede integrarse dentro del currículum en espacios como tutorías, ejes transversales, créditos variables o trabajos de síntesis. El juego también se acompaña de actividades complementarias como un taller de radio o un espectáculo multimedia en vivo, opcionales y perfectamente adaptables en actividades especiales como semanas culturales o en horario extraescolar.

Este proyecto -financiado por el Fons Català de Cooperació y Caixa Sabadell-, y co-elaborado con Teleduca (Educació i Comunicació), han colaborado diferentes músicos y artistas como Al-Mayurca, Al-Tall, Carolino, Luis Delgado, Miquel Gil, L’Ham de Foc, Eduard Iniesta, Abdeljalil Kodssi, La Nova Euterpe, L’Orkestina, El Pont d’Arcalís, Dimitri Psonis, Mohamed Soulimane, Riccardo Tesi, Toni Torrens o Rosa Zaragoza, entre unos cincuenta artistas e instituciones, como el del Centre Artesà Tradicionàrius de Gràcia o el del programa “Rodasons” de TVC a quienes agradecemos muchísimo su desinteresada participación.

La maleta se distribuyó durante la primavera de 2007 por la red de bibliotecas de la Diputación y por más de 200 I.E.S de todo el país. No es posible comprarla porque se trata de un proyecto pedagógico sin ánimo de lucro. Para tenerla, sólo debéis solicitarla en nuestra página web.

Pero el proyecto “Oïdes Mediterrànies” no finaliza aquí si no que tiene su continuidad a través de tres documentales que ilustran la diversidad musical de la cuenca del Mediterráneo y que se pueden incorporar en la maleta pedagógica para enriquecerla de nuevos contenidos musicales y de educación en valores y por la paz. Podéis ver los documentales desde esta misma página.


Este proyecto está escrito integramente en catalán

Veure el Podcast

d’ “Oïdes Mediterrànies”

ASSOCIACIÓ DE CREACIÓ DOCUMENTAL

OÏDES MEDITERRÀNIES

INICI - MENÚInici.htmlInici.htmlshapeimage_9_link_0

València, Istanbul, Tessalònica, Kabul.

Oïdes Mediterrànies

Sèrie_48

Palestina

D’Es Castell a Sa Pobla

Construint la cultura popular

Descarregar materials de suport

Veure documentals de la série

Artículo publicado en la revista Ritmos

Un hombre con un saco colgado

de Sàgar Malé.

Piazza - Isole - Montagna

Música i vida a Sicília

Oïdes Mediterrànies is a project of Mapasonor, Documentary Creation Association, that comes to spread the traditional music of the Mediterranean basin and to work for promoting interculturalism. 


Since 2003, Mapasonor has been producing a "pedagogical suitcase" and four documentaries of the same series and continues to work for 

publish new materials that can also become a useful tool for teachers. 


This article summarizes the history of the project and its future projection.