Arribat aquest punt es fa necessària una breu digressió sobre el concepte de violència. En general, aquesta sol associar-se a un esclat de forces físiques, més o menys espectacular, que esquinça cossos o objectes. 

A aquest tipus de violència l'anomenem espectacular, ja que sempre és un esdeveniment per ser vist (fins i tot quan no hi hagi ningú mirant, com en un tracament en un carreró fosc o una matança en un lloc apartat). 

Però una acció és violenta fins i tot quan se suspèn l'erupció de força física i la insinuació i la dissuasió reemplacen el contacte material amb el cos exposat. 

En aquest cas l'anomenarem suspesa (encara que tot el món estigui mirant, no hi ha res a veure). 

La violència sempre ocorre en la interacció entre l'espectacularitat de l'esclat i la suspensió,i la seva eficàcia depèn de que es mantingui la distància entre els dos extrems.

Des de l'inici de la segona Intifada, l'ocupació israeliana als Territoris Ocupats s'ha caracteritzat per un precari equilibri entre la violència espectacular i la suspesa.

'La cua del monstre'
Ariella Azoulay i Adi Ophir 

Versió íntegra (VOSC)

Jerusalem ID

ASSOCIACIÓ DE CREACIÓ DOCUMENTAL

Semàfor racista / Semáforo racista

Jerusalem ID

INICI - MENÚInici.html

Direcció:

Sàgar Malé i Domènec


Producció:

Mapasonor


Guió:

Sàgar Malé, Kilian Estrada, Domènec


Edició:

Kilian Estrada


Fotografia:

Sàgar Malé


Música:

Ambient

‘SEMÀFOR RACISTA’

Nom popular d'un encreuament de dues carreteres principals entre la Jerusalem palestina i la israeliana.

Els israelians disposen de 2 minuts i 47 segons.

Els palestins, 11 segons.


Llegado este punto se hace necesaria una breve digresión sobre el concepto de violencia. En general, esta suele asociarse a un estallido de fuerzas físicas, más o menos espectacular, que rasga cuerpos u objetos.


A este tipo de violencia la llamamos espectacular, ya que siempre es unevento para ser visto (incluso cuando no haya nadie mirando, como en un atraco en un callejón oscuro o una matanza en un lugar apartado).


Pero una acción es violenta incluso cuando se suspende la erupción de fuerza física y la insinuación y la disuasión reemplazan el contacto material con el cuerpo expuesto.


En este caso la llamaremos suspendida (aunque todo el mundo esté mirando,no hay nada que ver) .


La violencia siempre ocurre en la interacción entre la  espectacularidad del estallido y la suspensión, y su eficacia depende de que se mantenga la distancia entre los dos extremos.


Desde el inicio de la segunda Intifada, la ocupación israelí en los Territorios Ocupados se ha caracterizado por un precario equilibrio entre la violencia espectacular y la suspendida.


'La cola del monstruo'

Ariella Azoulay y Adi Ophir

'SEMÁFORO RACISTA'

Nombre popular de un cruce de dos carreteras principales entre la Jerusalén palestina y la israelí.

Los israelíes disponen de 2 minutos y 47 segundos.

Los palestinos, 11 segundos.