El projecte documental, produït per Mapasonor, neix amb la intenciçó de ser usat per organismes educatius o organitzacions vinculades a temes humanitaris o de drets humans. Consta bàsicament de produccions audiovisuals però es complementarà amb materials com ara dossiers, publicacions o guies pedagògiques.

Enllaços / enlaces / links
“La ocupació ens afecta de manera transversal, en totes les activitats quotidianes”