capitols de la sèrie
capítulos de la serie  -  chapters
the wall
“L’ocupació ens afecta de manera transversal, en totes les activitats quotidianes”

48_Habitatge/Vivienda/Housing

Demolició de cases

Demolición de casas

House demolition48_Cultura/Culture

Cultura i ocupació

Cultura y ocupación

Culture and occupation48_Nakba

Memòria

Memoria

Memory48_Frontera/Border

El Mur

El Muro

The Wall48_Territori

Hebrón

Hebron

 
amb el suport de

48 està concebuda com una sèrie de documentals de cinc capítols que poden veure’s cada un de forma independent, però a la vegada mantenen una estructura global ja que cada capítol se centra en un tema dins d’un tot.


48 está concebida como una serie de documentales de cinco capítulos que pueden verse cada uno de forma independiente, pero que a la vez mantienen una estructura global ya que cada capítulo se centra en un tema dentro de un todo.


48 is conceived as a documentary series of five chapters that each may be independently, yet maintain a global structure as each chapter focuses on a topic within a whole.